Milk Filling line

Системи, осигуряващи хигиена

Автоматично миене и стерилизация на продуктовия танк и пълнещите клапани
Автоматично миене и стерилизация на цялата работна зона чрез система от миещи дюзи
Подаване на ламинарен поток стерилен въздух в чистата камера за пълнене и затваряне с цел предотвратяване на контаминация от околната среда
Стерилизация на капачките
Централизирана система за отвеждане на стерилизиращия разтвор и рециркулиране към CIP системата
Силно наклонени повърхности “Sloping Base”, закрепени за главната конструкция, служещи за дъно на работната зона на машината и осигуряващи бързо съхнене, цялостно оттичане и бързо съхнене на флуидите попаднали на повърхността
Свободностоящи защитни ограждения със защитена стъклена врата, позволяващи наблюдение от всички страни и осигугуряващи възможност за почистване на пода под машината
- IND-CIP3 S3- автоматична CIP система, предназначена за приготвяне на стерилизиращ разтвор
- IND-HOSW – Устройство за приготвяне на горещ разтвор на хидроген пероксид Н2О2 и стерилна вода, използван при третиране на бутилките и капачките (Log5)
- IND-OZ – Устройство за приготвяне на озонирана вода, използвана при третиране на бутилките и капачките
- IND-HFAS – Устройство за стерилизиранеи подаване на въздуха в камерата, използващо HEPA филтри

shema