Milk Filling line

Стерилизация на контейнери и капачки

Ултра чисто изпълнение
- стерилизация на бутилки и капачки с озонирана вода или горещ разтвор на хидроген пероксид (H2O2), последвано от изплакване на гърлото със стерилна вода.
Различните конфигурации на синхроблока позволяват времето на обработка със стерилизиращи разтвори на бутилките и капачките да започне от минимум 5,5 сек и да достигне общо 40 секунден процес на стерилизация.
За тази цел се използват две стерилизиращи колони за бутилките в комбинация с линеен ринзер за капачките.