Milk Filling line

Бутилиращи решения за мляко и други микробиологично чувствителни продукти

Пълнещите машини в наши дни се развиват в посока увеличаване автоматизацията и продуктивността, но и към по-високите хигиенни изисквания в зависимост от спецификата на пълнените продукти. Ние в ИНДЕКС-6® сме фокусирали огромно внимание върху развитието на линиите, обслужващи млякото и различните млечни продукти, в непрекъснат контакт с нашите клиенти от този бранш.
Свежото мляко е деликатен продукт в микробиологично отношение, както и неговите ароматно-вкусови и хранителни вещества, отличава се с определен срок на съхранение при определени условия. Предотвратяването на замърсяване (химическа и микробиологична контаминация) след обработката на продукта при неговото пълнене е от особено значение с оглед на производството на свежо мляко с удължен срок на годност (ЕSL). Решението за тази цел е създадената продуктова серия синхроблокове AssetClean™ на ИНДЕКС-6®, специално конструирани за микробиологично чувствителни продукти в ULTRA CLEAN изпълнение. Предлагат се различни конфигурации на синхроблоковете с тегловно или флоуметрично ламинарно поточно пълнене с различен брой пълнещи и затварящи глави според нуждите на конкретното производство, внедрени са специални, патентовани пълнещи клапани за ултра чисто пълнене.

ESL млякото е категория за запазване на млякото, която има вкусово-ароматни качества по-добри от тези на пастьоризираното мляко; има значително по-дълъг срок на съхранение в условията на съхраняване при охлаждане, то не е комерсиално стерилно, т.е. запазва ценни ароматно-вкусови характеристики, но изисква съхраняване и разпространяване при определени температурни условия.
Редицата преимущества, които носи ESL млякото в сравнение с другите го извежда на внимание от съвременната млечна индустрия – ESL обработките дават възможност за икономично производство без компромис с качеството и вкуса на млякото, най-близък до напълно свежото мляко. Изключителното внимание е насочено към прецизно изпълнение и контрол на ‘хигиеничния’ процес на пълнене и опаковане.

Пълненето може да е: