Milk Filling line

Цялостно оборудване или Ъпгрейд

Предлагайки цялостна линия за пълнене на млечни продукти INDEX-6 ще изгради съобразно конкретния проект най-оптималното и правилно решение за ефективно производство, осигурявайки качество и отговорност и за модулите, който не са обект на наше производство, но ще бъдат интегрирани по най-добрия начин в цялостната линия.

СВОБОДА В ИЗБОРА ПРИ БУТИЛИРАНЕ
Серията AssetClean™ включва модели синхроблокове, които съчетават PET и стъклени бутилки в една машина, осигуряват затваряне с пластмасови, или метални Twist-Off капачки в зависимо от типа контейнер.
Блокът AssetClean™ може да бъде интегриран с машина за издуване на бутилките, както и с останалото необходимото оборудване включващо етикетиращи машини от серията IND-Lab и машини за групова опаковка от серията IND-Pack, свързани помежду си чрез конвейри от серията IND-Trans и водещи до палетизатори за завършване на процеса и готови за отпътуване продукти. Всичко това под единен контрол и мониторинг.

INDEX-6 ще отговаря за комплексното обслужване и гарантира добрата работа с очакваното качество и производителност; ще осигури инсталация и обучение на персонала в реални производствени условия. По всяко време може да се разчита на бърза реакция от страна на екипа, независимо в коя точка от света се намира производството, на гаранционна и следгаранционна поддръжка с доставка на оригинални резервни части. Впоследствие може да се договори преференциален ъпгрейд във времето, за да се внедрят последващи нови технологии или допълнителни нови модули с подобрени възможности, тъй като нашия отдел за проучване и развитие непрекъснато усъвършенства съществуващата гама машини.
Все пак интерес за нас ще бъде да работим и при налично съществуващо оборудване, което при съвместно обсъждане със самите производители ще оптимизираме относно по-висока хигиена, производителност или специфични нови продукти за достигане нови нива на пазарно позициониране с предложения за конкретни модули или синхроблок.